หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เทศบาลตำบลหัวรอ
นายนพคุณ แถมพยัคฑ์
นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ
วิสัยทัศน์
หัวรอ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงหล่อพระอนุรักษ์ไทย
เทศบาลตำบลหัวรอ
1
2
3
4
5
 
 
**ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลหัวรอผ่านทาง Facebook ที่ ทต.ตำบลหัวรอรอตลอด 24 ชม.** หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือจัดส่งเอกสารทางสำนักงานมายังเทศบาลตำบลหัวรอได้ที่ 055-322602 ต่อ 101-115 วันและเวลาในราชการ
 
 
 
  ราษฎรส่วนมากในตำบลหัวรอเป็นคนท้องถิ่น แต่ก่อนพื้นที่รวมกับตำบลพลายชุมพล โดยมีชื่อตำบลวัดตาล ต่อมาแยกเป็น 2 ตำบล โดยอาศัยแม่น้ำน่านเป็นเส้นแบ่งเขตตำบล โดยที่ตำบลหัวรอ อยู่ฝั่งตะวันออก ตำบลพลายชุมพล อยู่ฝั่งตะวันตก ตั้งชื่อว่า “ หัวรอ ” เนื่องจาก หมู่ที่ 4 (บ้านตาปะขาวหาย) ซึ่งมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน มีสถานที่อยู่แห่งหนึ่ง แม่น้ำไหลโค้ง กัดเซาะตลิ่ง ชาวบ้าน จึงนำเสามาปักกันดินริมตลิ่ง ซึ่งเสาไม้นี้ เรียกตามภาษาพื้นบ้านว่า “หลักรอ” หรือ “เสารอ” และเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านศีรษะรอ” ซึ่งจะยังคงปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดินฉบับเก่าๆ ต่อมาเรียกสั้นๆ ว่า “หัวรอ” เมื่อแยกเขตตำบลใหม่เลยใช้ชื่อว่า “ตำบลหัวรอ”
 
  เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ อำเภอเมือง พิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก เป็น เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 20 กันยายน 2554
 
  เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ 124 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลกห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ทางทิศเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร
 
  ประชากร ทั้งสิ้น 21,289 คน จำนวน 12 ครัวเรือน
 
ชาย จำนวน 9,883 คน คิดเป็นร้อยละ 46.42
 
หญิง จำนวน 11,406 คน คิดเป็นร้อยละ 53.58
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 239.73 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  การประกอบอาชีพ แยกเป็น
 
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 50
 
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 25