หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เทศบาลตำบลหัวรอ
นายนพคุณ แถมพยัคฑ์
นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ
วิสัยทัศน์
หัวรอ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงหล่อพระอนุรักษ์ไทย
เทศบาลตำบลหัวรอ
1
2
3
4
5
 
 
**ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลหัวรอผ่านทาง Facebook ที่ ทต.ตำบลหัวรอรอตลอด 24 ชม.** หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือจัดส่งเอกสารทางสำนักงานมายังเทศบาลตำบลหัวรอได้ที่ 055-322602 ต่อ 101-115 วันและเวลาในราชการ
 
 
 
  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย และมีการแบ่ง ส่วนราชการภายในดังนี้
   
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณของกองสาธารณสุข งานดูแลรักษาจัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวย ความสะดวกในด้านต่างๆงานสาธารณกุศล ของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของ ทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และ ผู้ทำคุณประโยชน์งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่อง ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียน งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมงานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุม การประกอบการค้าน่ารังเกียจหรือ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะงานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ งานป้องกัน การติดยาและสารเสพติด งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุม และรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือ สัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตราย หรือ เหตุรำคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติ และการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตว์แพทย์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
085-541-8899
 
เทศบาลตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-322602 โทรสาร : 055-280-546
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหัวรอ
 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,668,149 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10