หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
e-Service
e-Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคดี ๒/๑ เชื่อมซอยนุ่มยินดี หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ ๒๘ - ๐๒๒ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหัวรอ จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาด ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ ๒๘ - ๐๘๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตำบลหัวรอ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 207