หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
e-Service
e-Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงานคนงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหัวรอ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน [ 1 ก.พ. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยกลางคลอง 12/3 หมู่ที่ 12 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [ 1 ก.พ. 2566 ]โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนธรรมบูชา - ถนนเลียบทางรถไฟ ช่วงบริเวณแยกทางข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [ 1 ก.พ. 2566 ]โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนื้อไม้ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [ 1 ก.พ. 2566 ]โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง ถนนตาปะขาวหาย บริเวณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [ 1 ก.พ. 2566 ]โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณหน้าศาลพ่อปู่ ตาปะขาวหาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [ 1 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 161