หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
e-Service
e-Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คน ราย นายเพ็ญ บุญทั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามโปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลายจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาสลบไชโลเทิล ๑๐๐ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับจัดทำป้ายโครงการศูนย์ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาสลบไชโลเทิล ๑๐๐ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 92