หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
e-Service
e-Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน กองคลัง ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ของเทศบาลตำบลหัวรอ (นางสาวชนาพร ทับอิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงาน คนงานทั่วไป กองคลัง เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (นางดวงกมล ทองสมชื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหัวรอ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (นางวรรธนันท์ ชาบาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน กองคลัง เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (นางประไพ วรรณชนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงาน คนงานทั่วไป กองคลัง เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (นางดวงกมล ทองสมชื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน กองคลัง ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ของเทศบาลตำบลหัวรอ (นางสาวชนาพร ทับอิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน กองคลัง เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (นางประไพ วรรณชนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหัวรอ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (นางวรรธนันท์ ชาบาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 143