หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เทศบาลตำบลหัวรอ
นายนพคุณ แถมพยัคฑ์
นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ
วิสัยทัศน์
หัวรอ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงหล่อพระอนุรักษ์ไทย
เทศบาลตำบลหัวรอ
1
2
3
4
5
 
 
**ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลหัวรอผ่านทาง Facebook ที่ ทต.ตำบลหัวรอรอตลอด 24 ชม.** หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือจัดส่งเอกสารทางสำนักงานมายังเทศบาลตำบลหัวรอได้ที่ 055-322602 ต่อ 101-115 วันและเวลาในราชการ
 
ประชาสัมพันธ์ ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ในเขตตำบลหัวรอ 12 จุดดังนี้ [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 53 
เปลียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลหัวรอ [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลหัวรอ อ.เม [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอ [ 10 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอ [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 253 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระ [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ซอยบ้านเกาะพ [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอ [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ห [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่องกาาจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์การประกาศผู้ชนะโครงการจ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอารีย์รักษ์ ห [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
 


 
เปลียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลหัวรอ [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลหัวรอ อ.เม [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอ [ 10 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอ [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 253 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระ [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ซอยบ้านเกาะพ [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอ [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ห [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์การประกาศผู้ชนะโครงการจ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอารีย์รักษ์ ห [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์การประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงมั่น ห [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระ [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเรื่องโปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)  [ 21 พ.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 [เอกสารแนบ]  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด่วนมาก  [ 20 พ.ค. 2563 ]
กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด  [ 19 พ.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาเล่าเรื่อง : ของกิน ของเล่น ของใช้" ด่วนที่สุด  [ 19 พ.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือรายงานการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  [ 18 พ.ค. 2563 ]
ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด่วนที่สุด  [ 16 พ.ค. 2563 ]
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ค. 2563 ]
 
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร (7 พ.ค. 2563)    อ่าน 14  ตอบ 0  
ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล (17 เม.ย. 2563)    อ่าน 3113  ตอบ 21  
การแจกแมสผ้าในชุมชน (10 เม.ย. 2563)    อ่าน 62  ตอบ 1  
 
อบต.วังน้ำคู้ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
อบต.น้ำกุ่ม สำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำกุ่ม 200522 กิจกรรมมอบธงหมู่บ้านปลอดโควิด-19 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดิน [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอพัสดุ [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.วังทอง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๑๑,๑๘ และ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วังโพรง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.นครชุม มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าตาล ตรวจสอบบ่อขยะหลังจากที่มีการร้องเรียนและสั่งปิดปรับปรุงบ่อขยะ [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.นครชุม บริจาคเสื่อน้ำมันให้กับบ้านผู้มีฐานะยากจน [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าตาล มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาทุกข์ [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นครป่าหมาก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณสายบ้านนางล้อม ถึงบ้านนาง [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดพริก ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ซ.5.1 , ม.8 ซ.ข้างวัดเส [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.นครชุม ประชาชนขอความช่วยเหลือ งูเข้าบ้าน [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6,8,10 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้การบูร
โรงหล่อพระอนุรักษ์ไทย
 

หลวงพ่อพุทธศิลา หรือ หลวงพ่อหิน วัดสระโคล่โสภาราม  
 
   
 
 
  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ทางเทศบาลตำบลหัวรอ จะดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณขยะตกค้างภายในตำบลหัวรอ
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
 
ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองท้องถิ่น กรณี Covid-19 ด้วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3471 ลว. 22 พ.ค. 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
ติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 291 ลว 22 พ.ค. 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3455 ลว. 22 พ.ค. 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
เน้นย้ำการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาด กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
การประเมินผลการปฎิบติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 90 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.5/ว 3445 ลว 22พ.ค.63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
การตรวจสอบการตำเนินงานการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับปฐมวัย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3446 ลว 22 พ.ค. 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 55 
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการธนานุบาลในสถารณ์การการแพร่ระบาดCovid-19 ที่ พล 0023.5/ว3406 ลว 20พ.ค.63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
รพ.จิตเวชพิษณุโลก ขอเชิญและประสานบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 289 ลว 21 พ.ค. 63 [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 91 
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3419 ลว 21 พ.ค. 63 [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 253 
ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3380 ลว 20 พ.ค. 63 [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 138 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/3370 ลว 19 พ.ค. 63 [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 453 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 285 ลว 19 พ.ค. 63 [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
แจ้งว่ามีความประสงค์จะขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ที่ พล 0023.2/284 ลว.18 พฤษภาคม 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 71 
โอนเงินรางวัลจรจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/3363 ลว. 19 พค.ค 63 [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 111 
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3360 ลว 19 พ.ค.63 [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 89 
ขอประชาสัมพันธ์คู่มือที่เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3358 ลว 18 พ.ค. 63 [ 18 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 102 
การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แทนไทยของชาติ ที่ พล 0023.3/ว 3344 ลว 18 พ.ค. 63 [ 18 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 66 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3329 ลว 18 พ.ค. 63 [ 18 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 132 
ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมส. Automated QA) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3322 ลว 18 พ.ค. 63 [ 18 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 112 
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2555
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
085-5418899
 
เทศบาลตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-322602 โทรสาร : 055-280-546
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหัวรอ
 
  จำนวนผู้เข้าชม 3,505,332 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10