หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการตรวจสอบ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
-รายงานทางการเงิน- [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 133  
 
  (1)