หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เทศบาลตำบลหัวรอ
นายนพคุณ แถมพยัคฑ์
นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ
วิสัยทัศน์
หัวรอ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงหล่อพระอนุรักษ์ไทย
เทศบาลตำบลหัวรอ
1
2
3
4
5
 
 
**ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลหัวรอผ่านทาง Facebook ที่ ทต.ตำบลหัวรอรอตลอด 24 ชม.** หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือจัดส่งเอกสารทางสำนักงานมายังเทศบาลตำบลหัวรอได้ที่ 055-322602 ต่อ 101-115 วันและเวลาในราชการ
 
 
 
  วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวรอ เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบสังคมไทย ยึดมั่นและปฏิบัติตาม แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบล ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก
 
 
ประชาชนในเทศบาลตำบลหัวรอส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมี วัด จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

วัดบางพยอม หมู่ที่ 2

วัดตาปะขาวหาย หมู่ที่ 4

วัดโพธิญาณ หมู่ที่ 4

วัดทิพย์วารี หมู่ที่ 7

วัดมะขามเตี้ย หมู่ที่ 8

วัดสระเก้าห้อง หมู่ที่ 9

วัดสระโคล่โสภาราม หมู่ที่ 10

วัดบ่อทองคำ หมู่ที่ 11
 
 
 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา (แห่เทียน 9 วัด)
 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแข่งขันเรือยาวและเรือท้องถิ่น และพิธีแห่กลอง อินทรเภรี