หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เทศบาลตำบลหัวรอ
นายนพคุณ แถมพยัคฑ์
นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ
วิสัยทัศน์
หัวรอ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงหล่อพระอนุรักษ์ไทย
เทศบาลตำบลหัวรอ
1
2
3
4
5
 
 
 **ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลหัวรอผ่านทาง Facebook ที่ ทต.ตำบลหัวรอรอตลอด 24 ชม.** หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือจัดส่งเอกสารทางสำนักงานมายังเทศบาลตำบลหัวรอได้ที่ 055-322602 ต่อ 101-115 วันและเวลาในราชการ
 
 
 


นางสาวอภิญญา มั่นชาวนา
ปลัดเทศบาล


ว่าที่ ร.ต.ชายชัชวาล ศรีสุธรรม
รองปลัดเทศบาลตำบลหัวรอ
 
 


น.ส.มารี เขียวทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวศิริวรรณ ดอนตุ้มไพร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


จ.ส.ต.กาศิก พ่วงพร้อม
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นายธรรมกร สมรัตน์
นิติกร ชำนาญการ


นางสุภาพร อ๊อดเอก
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


นายอรรถพล แตงตรง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางสาว ฐิรัฎธญาล์ กัญจนิธิกรณ์
นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน