หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เทศบาลตำบลหัวรอ
นายนพคุณ แถมพยัคฑ์
นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ
วิสัยทัศน์
หัวรอ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงหล่อพระอนุรักษ์ไทย
เทศบาลตำบลหัวรอ
1
2
3
4
5
 
 
**ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลหัวรอผ่านทาง Facebook ที่ ทต.ตำบลหัวรอรอตลอด 24 ชม.** หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือจัดส่งเอกสารทางสำนักงานมายังเทศบาลตำบลหัวรอได้ที่ 055-322602 ต่อ 101-115 วันและเวลาในราชการ
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วมและมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

การส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหา และป้องกันตลิ่งพัง

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร

การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการจัดการระบบชลประทาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน และพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม / โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการซ่อมแซม บำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ

สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกในการประสานงาน ระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ ปฏิบัติงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลหัวรอ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายของ เทศบาลตำบลหัวรอ ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และจังหวัด

การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบลหัวรอ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการจัดระบบ ICT
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
085-541-8899
 
เทศบาลตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-322602 โทรสาร : 055-280-546
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหัวรอ
 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,668,098 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10